donderdag 18 juni 2020

Net samar in boekHans van Z.
wa fan myn leeftyd kin him net.
Like bekend as Age M en Anton B.
Wêr't dy lêste twa "gewoane " ynbrekkers wiene,
wie Hans van Z in searje moardner.

It ferhaal
sa't it beskreaun wurdt yn dit boek is unyk.
It docht bij mij in grutte oanslach
op myn foarstellingsfermogen.
Net de moarden dy't hij pleecht
mar wol it ferhaal fan dizze sjoernaliste
dy't sels in ûnderdiel wurdt
yn it libben fan Hans van Z.

Ik fal fan de iene ferbazing yn de oare
en soe al dy fragen hjir delskriuwe wolle.
Ik doch ik net.
Ik riedt jim oan dit boek te lêzen.
Selden sa'n ferhaal lêzen
fan trije hiele bijsûndere minsken
wêrfan ien in sike geast hie.


Geen opmerkingen: