zondag 21 juni 2020

FytseIn rûntsje fytse, dat dogge wij graach,
It waar like goed, (de hiele wike droech)
neffens de waarprofeten,
dus setten wij moandei ôf nei Hoorn.

Dêr begong ús tocht.
Sûnder doel, sûnder idee.

De earste nacht kampearden wij yn Wijk aan Zee.

De twadde dei fytsten wij ûnder prima omstannichheden nei Wassenaar
Foardat wij de tinte op sette koene, foel der 48,5 millimeter binnen twa oeren.

It foarútsjoch joech oan dat op de jûn fan de tredde dei
wer swier waar kommende wei wie.
Wij boekten yn it midden fan it lân (mei kâns op minder rein) in trekkershut.

Wij fytsten dy tredde dei mei moai waar nei Lexmond
wêr't dy trekkershut stie.


Jûns eaze it en tongere it....
Wij sieten moai droech.

De fjirde dei yn de buert fan Barneveld
in flinke bui, mar wij fûnen it no mar in buike 


It lêste buike wie bij de Loosdrechtese plassen

In soad wetter dus, 
mar de reinjas hawwe wij net oanhân.

At wij fytsten wie it droech en wie it moai waar.
It wie in moaie wike mei sa'n 420 kilometer

(letter mear)


Geen opmerkingen: