zaterdag 25 april 2020

WurdgrapkeDer komme wat grappen foarbij
yn dizze koroanatiid.
Whatsapp is it middel om flauwe of bisarre grappen
troch te stjoeren nei famylje of freonen.
Foaral filmkes binne om te gnizen
begryp ik wol út reaksjes om mij hinne

Se binne net om mij bestege.
Ik besjoch dy filmkes ek net.
Ik bin mear fan de wurdgrapkes

Sa as dizze.
Geweldich betocht

Geen opmerkingen: