maandag 13 april 2020

Neidwaan


De iene is hast 4
de oare krekt 2.
Broerkes, wêrbij de jongste in grutte broer hat
dy't folle mear kin en alles dus foardocht

Mar wat hij kin, kin ik ek wol....
Stoepkrytsje
it fleuret de lege strjitten wat opFol ferwûndering
sjen nei de grutte broer op de glydsbaan
.....en wat hij kin,
kin ik aansens ek,
 (mei in bytsje help fan pake)

Geen opmerkingen: