vrijdag 17 april 2020

Skillaard

Justermoarn,
noch yn de mist
sette ik ôf foar in koarte,
mar nijsgjirrige "8 útbuorrenstochtje

Spyktille
Skrins
Wiuwens
de Him
Tsjeintgum
Skillaard
Jeth
Kromwâl


Bij Skillaard haw ik efkes stilstien.
De koloonje roeken makken op ôfstân al flink lawaai.
In "pracht" gesicht
en sij meitsje it tsjerkhôf mei de iensume toer
en it fertutearze oarlochmonumint
ta in wat luguber plakje

Gelokkich skynde de sinne

Geen opmerkingen: