zondag 12 april 2020

Thúsbliuwe?


Sa lang wij noch fytse meie
fytse wij alle dagen.
Wat yn de buert is,
is net sa maklik te sizzen.

Dus op dizze peaskesnein
binne wij aardich yn de buert bleaun
en dochs in respektabel oantal kilometers fytst

Wat opfalt?
Dat it gros fan de senioren op harren E-bikes
no wol efterelkoar fytsen gean
wylst se oars pontififaal neist elkoar fytsen bliuwe "
en der fan útgean dat in oar wol oan de kant giet
at se op in fytspaad "reese"


Geen opmerkingen: