zondag 23 september 2012

It dak fan de wrâld


Ik haw dizze fakânsje it boek "It dak fan de wrâld lêzen" fan Ferdinand de Jong lêzen. Opmerklik want myn measte boeken binne likernôch Nederlânsk
Ik haw it boek mei nocht lêzen. It nimt je mei nei de bergen en nei Skotlân.
Nei de Guozzeflecht it eardere boek fan de Jong is dit in goed ferfolch.
Ik mei graach oer de taal en humor dy't hij  brûkt.
Boppedat sprekt it mij oan dat hij it ferhaal situearret op plakken dy't besteane en herkenber binne.
Want ik haw de "mislike" gewoante dat ik it earste it beste plak wat neamd wurdt yn in boek opsykje.
Ik wol witte wêr't is spilet en wêr't is krekt is.
Oer de ynhâld fan dit ferhaal lit ik mij fierders net út. Ik soe elkenien oanriede om it te lêzen.
Ik besykje it no bij oaren oan te rekommandearjen mei de wurden: it lêst net dreech , it is in nijsgjirrich ferhaal en it is herkenber sa as de ferwizing nei dit hearlike nûmer.


Geen opmerkingen: