woensdag 20 mei 2020

It flybjen is dien,,,


Koroana hat hiel wat konsekwinsjes.
Ek foar it keatsen.
Dat yn de want spuie en flybkje
dat mei aansens net mear.

Fermaaklik fûn ik dit stikje fan Martsje de Jong út Bitgum.
Dus hoe komt it mei "Spui yn de want" yn Hartwert

Geen opmerkingen: