zondag 7 oktober 2018

Amelân

Relive 'Morning Oct 4th'

It wiene wer trije moaie dagen
op Amelân.
Sûnt 2011 mei op skoalkamp
fan de Súdwester,
ek al wurkje ik dêr net mear.

Mei de fyts de bern wer in soad sjen litten fan it eilân en wij hawwe moaie aktiviteiten dien.
De heechste dún en it strân op,
it ferhaal fan Rixt fertelle bij it stânbyld,
it hynstegrêf besykje,
nei de fjoertoer,
kwallen en krabben sykje op it strân,
fuotbalje en spultsjes dwaan yn it (tsjustere) bosk.
Boartsje yn de Vleijen en
fisken en oare bisten besjen yn it natoermuseum
en in terraske pakke mei patat en sa.
Wat in prachtige groep bern.
Soks jout enerzjy.


Geen opmerkingen: