maandag 22 oktober 2018

1954

De strontrees is alle jierren 
yn de hjerstfakânsje
De sneins foardat it begjint 
tilt it yn Warkum op fan de boaten en de minsken.
Noflik om dêr efkes te sjen
bij de kreamkes, de boaten, de muzyk,
it sjongen en de fiskrikkerij
Hjir en dêr wat âld spul
lykas kroaden, lampen, boeken en dizze Unimog 401.101

Fan 1954, 
ek myn boujier.
dêrom foel hij mij op

6 fersnellingen foarút 
en 2 efterút

dêr kin ik fansels net op tippe


Geen opmerkingen: