maandag 27 juli 2020

De riem
Dizze riem,
krekt foar de fakânsje
"elste"ik der in gatsje bij.
Net omdat de broek te stiif siet,
mar just oan de oare kant.

Nei 14 dagen Denemarken
kin ik wol wer oan de slach.
Noch mar in gatsje der bij......

......wer oan de goeie kant

Trije kilo ôffallen yn twa wiken tiid;
nea wie ik sa licht
en dat allegear troch fytse
mei bagaazje 
op "rolling of hilly terrain"
sa't it ek yn it route boekje stiet

Gemiddeld sa'n 68 kilometer per dei
sa'n 391 hichtemeters per dei
en maksimaal op 120 meter hichte

It hat ús skoan foldien.

Geen opmerkingen: