zaterdag 13 juli 2019

Volendam

De Iselmar route rint ek troch Volendam.
Ja sels oer de Dijk,
dy ferskriklike strjitte lâns it wetter,
wêr't Koreanen, Sjinezen, Japanners en oar Aziatysk folk
harren kamera's fol sjitte
mei foto's en mei films
en fierders neat sels sjogge mei eigen eagen.

At se dan in pear wiken letter
harren opnames sjen litte oan kunde en famylje
dan freegje se harren miskien ek wol ôf:
wat wie dêr no feitlik te sjen
behalve winkels mei prullaria.

De Dijk Volendam,
ik fyn it it meast oerskatte toeristysk fermaak fan Nederlân

Ik haw mar efkes rûn,
want in nussie Aziaten ûnder de fyts
dêr kin er net goed oer.

Geen opmerkingen: