zondag 17 november 2019

Ferhalenjûn


De ferhalenjûn 2019 sit er werop.
In moaie boppe etaazje fol
yn  museum it Tsiispakhús yn Wommels

Trije ferhalen
Wieke de Haan fan Mantgum lies foar út har eigen wurk
Feja Attema út Frjentsjer fertelde it ferhaal  oer de fioelbouwer fan Froonacker
en ik hie foar dizze gelegenheid in stik skreaun
mei as titel: de lêste stien dy moat wat sizze

Reaksjes nei ôfrin wiene wer tige posityf
lykas dizze:


Geen opmerkingen: