zondag 4 augustus 2019

Skûtsje silen

Wat in minsken op de dyk bij Starum.
Skûtsjesilen fan de SKS
yn in spannende kompetysje.

In prachtige baan, dy't net kilometers de see yn lei
mar hearlik ticht bij de dyk.

In spannende striid
dy't boeide oant it lêste skûtsje binnen kaam.

Protesten dy't er foar soargje
dat de útslach oars is at je thús binne


Geen opmerkingen: