donderdag 3 januari 2019

10300 kilometers


Myn 4 fytsen hie ik nedich
om yn 2018 10105 kilometers te fytsen
de oare 195 kilometers
wiene op fytsen fan in oar:
hierfyts, pakefyts, Jelliefyts en
samar in fyts

10300 kom ik op út
en dat past yn it byld
ommers 10.000 is myn stribjen,
dit jier helle op 30 novimber.


De simmermoannen binne fansels de toppers
mar ek de earste moannen fan it jier
traapkje ik der goed tsjin oan.
at de 10000 kilometers der ien kear binne
dan doch ik it rêstich oan.
Moaie fytstochten ek yn 2018:
nei Leiden hinne en werom
nei Tessel hinne en werom
rûntsje Fryslân Grins en Drinte
Basel (Switserlân) nei Beaune (Frankryk

en talrike
ûnferjitlike ritsjes yn de buert

Geen opmerkingen: