dinsdag 15 december 2015

Muzikaal oppasdei


Freed wiene Jelske en Roan wer bij ús,
ús twa pake-en beppesizzers
wat hiene wij wer in wille
om dat stel......
se mochten harren muzikale keunsten ek heare litte
ûnder lieding fan lûkpûdespylster Jellie.

Jelske is hast 4 en wit hoe't it giet
Roan is noch gjin 10 moanne
en leart alle dagen safolle....

Geen opmerkingen: