vrijdag 2 april 2021

It boatsje

Oer it kontenerskip dat fêstlei yn it Suezkanaal is al in protte sein.

It skip is te lang, te breed  en te heech.

It giet myn foarstellingsfermogen hast te boppe 

at se it hawwe oer 400 meter lang en hast 60 meter breed

en mei 22000 konteners 40 meter heech.

Der is in alderaardichst programma op ynternet

wêrbij je it skip op in eigen keazen lokaasje dellizze kinne.

Dat haw ik efkes dien....yn Wommelsit sportfjild,
de tennisbaan,
it keatsfjild,
it gemeentehûs
de Keatsebaan
en de Suderhaven ferdwine ûnder it boatsje

de hichte sil fergelykber wêze mei de tsjerketoer

It is bisar....

Geen opmerkingen: