donderdag 1 april 2021

De jierren 50 - diel 2


It ferfolch fan de jierren 50.

De printsjes komme út dit boekje

Skriuwe op skoalle mei East Yndyske inkt,
mei floeipapier en in doekje foar it griemen

De kaarten mei illustraasjes wiene talryk.
Dit wie de tiid fier foar it digiboerd

en mem wurke net bûten de doar,
dy die de wask.....

of se bjinde mei Vim
of poetste de skuon mei Erdal

Wêr't sân foar wie wit ik no noch net.....

wa sjongt dat ek al wer
"met waxinelichtjes van Verkade......"


Geen opmerkingen: