donderdag 8 april 2021

De jierren 50 - diel 3

 

 Ik sjoch noch in kear nei de jierren 50

oan de hân fan dit prachtich boekje

de kachel, foar de nacht leech sette
en at it goed gie dan wie der moarn net hielendal út;
it wie in lekkere waarmte

tsja, de kofjemolen
hat in skoft út de tiid west, troch de snelfilter,
mar yn de moderne apparaten wurde de neannen wer meald.
Bij ús hinget dizze noch as sier....

De kwattarepen, dat wie it merk

en heit rookte, sjek, bokjes, sigaren en ek wolris piip

ík sjoch him noch stean
sa'n radio
mei dy druk - en draaiknoppen

.....en ik hie in bânrekorder
mei muzyk fan Boudewijn de Groot, Jaap Fischer en Armand
Allegear sels opnommen fan de radio

Letter mear

Geen opmerkingen: