zaterdag 30 oktober 2021

Gjin ûnsinnige fragen stelle

 Oates en toates binne der keamerleden

dy't fragen stelle oan de minister

Dat is harren rjocht, mar dan moat it wol earne oer gean.

Net oer in bushalte yn de Westereen.

Ik hie itselde gefoel as Ton van der Laan, 

redakteur bij de LC,

doe't Habtamu de Hoop dy fraach stelde

oan de minister, wylst de provinsje giet oer it iepenbier ferfier.

Ton van der Laan skreau der in satyrysk stikje oer....


verzoekt Tweede Kamerleden, met speciale aandacht voor de uit Friesland afkomstige Kamerleden Habtamu de Hoop en Romke de Jong, geen overbodige schriftelijke vragen te stellen of overbodige moties te maken voor de bühne, om goede sier te maken bij de (Friese) achterban;

verzoekt hen om voor moties te stemmen waar ze echt voor zijn, en tegen moties te stemmen waar ze echt tegen zijn;

verzoekt hen om zich met volle overtuiging te blijven inzetten voor de Friese zaak;

en gaat over tot de orde van de dag.

TON VAN DER LAANton.van.der.laan@lc.nlGeen opmerkingen: