zondag 3 oktober 2021

De pakjeman

 


Yn Wommels en oare plakken hawwe wij de pakketmantsjes,

sij ride troch doarp en stêd mei harren bestelbusken.

Sij binne altyd hastich en hawwe it leafst 

dat se it spul yn de brievenbus dwaan kinne.

Gemak tsjinnet de pakketman yn Wommels.

Yn Venetie sjoch ik in hiele oare pakketman.

Mei in spesjaal karke en net te min doazen

oerwint hij tal fan treppens en brêgen.


Geen opmerkingen: