donderdag 7 oktober 2021

Arena

 

Pakesizzer Samme fan fiif seach mei mij de foto's troch.
Dit is yn Verona
Dat is de Arena.
lit ik him witte

"Wij hawwe ek in arena,
op it skoalleplein!Geen opmerkingen: