woensdag 20 oktober 2021

Op stap mei twa boefkes

 At it skoalfakânsje is en it is tiisdei

dan wolle wij der noch wolris op útgean

mei de neefkes Roan en Samme

Nei iets wêrfan wij tinke dat se it wol leuk fine.

Tiisdei setten wij ôf nei de Blokhúspoarte yn Ljouwert.

De eardere finzenis us, no kulturiel sintrum.

It wurdtsje "earder" kaam net echt oer

it wurd "finzenis"wol

Op foarhân is it al spannend

en bij it sjen fan dat grutte gebou,

mei al dy traaljes en grutte poarte 

is de ferwûndering al grut.

It is ek bijsûnder om dêr te wêzen

mei herinneringen oan in finzenis.

Mei al dy lytse bedriuwen

libbet it mear as ea soe ik sizze.


De jonges fûnen it wakker spannend hjir en dêr

en pake moast soms it foarbyld efkes jaan

foardat se de stoute sjuon oanlutsen

Ek noch efkes yn de dbieb sjoen

dy't ek yn it kompleks in plak hat

Moai en simpel fermaak.....

Geen opmerkingen: