vrijdag 15 oktober 2021

1974

 7 july 1974 wenne ik op Flylân.

Wurke bij de Spar en wenne boppe de Spar.

Dy dei, it wie op in snein,

wie de finale fan it WK fuotbal.

Nederlân ferlear doe fan Dútslân.

Jammerlik en foar sommigen in histoarysk djiptepunt

Ik haw dêr gjin lêst fan.

Ik wie tongersdei efkes werom op it plak

wêr't ik doe wie om de finale te sjen.

It Posthuys op Flylân.


Der lei sân op de grûn, dat wit ik ek noch

en sûnt 35 jier wie dat fuorthelle


Wurkje bij de Spar 

dat die ik bij de griente en fruitôfdieling.

De froulju út Tsjalbert woene mar wat graach mei mij op de foto.......Geen opmerkingen: