donderdag 5 december 2013

Sinterklaas

Hjoed is it 5 desimber. De dei fan Sinterklaas. No ja dat wie earder sa. Yn myn herinnering waard Sinterklaas gewoan op 5 desimber fierd. Wat fan dei it ek wie. No is dat net mear sa. No sykje gesinnen en skoallen nei in gaadlik momint sadat it elkenien past. Sinterklaasfiere  it is net mear wat it west hat. 
Ien kear haw ik Sinterklaas de hân drukt. Dat wie doe't ik yn Ljouwert bij Cenaco wurke. As foarsitter fan de PV mocht him wolkom hjitte sadat hij de bern fan mij en myn kollega's ferrasse koe mei wat leuks. Dizze foto is fan 1986. Myn burd is no like griis sa dat fan de Sint.Geen opmerkingen: