zaterdag 14 december 2013

Ard en Keessie In moaie foto yn it AD fan ferline wike.
Ard en Keessie, de twa mannen dy't ek yn myn jongesjierren helden wiene.
Op sneon en snein mei skema's op de skurte folgen wij it riden.
It Ek en it WK
Ard en Keessie ?
Anna Palowna en Puttershoek.
 Foar myn gefoel wie it gjin Ard tsjin Keessie.
 Foar myn gefoel wiene je foar beide. 
Beide hawwe se in soad wûn oan medaljes,  ja sels gouden medalje.
Ard bliuw altyd wat yn de publisiteit.
Ard hie syn medaljes nedich om te reizgjen.
Om wat fan de wrâld te sjen.
Ard wie de wrâldboarger.
No safolle jierren letter stiet Ard mei lege hannen mar wol mei prachtige herinneringen yn de holle.
En Keessie dy koestert syn metaal.
Ik tink dat dy noch yn Puttershoek wennet.
Yn it selde hûs
mei in muorre fol medaljekasten

Geen opmerkingen: