zaterdag 30 december 2017

Goarre

Tongersdei krige ik in tillefoantsje:
Rudy Bouma fan Friesland Actueel
"een kollumn over 2017 en de oliebollen"
hoe lijkt dat?

"Moaie útdaging", sei ik gelyk,
dat doch ik.

Friesland Actueel is Nederlânstalich
dus ek dêr sit de útdaging yn.
want sûnt ik net mear wurkje
skriuw ik hast nea mear dy oare taal...

ik haw twa dagen
dat is net folle
want meast komt er in idee
at ik Kûbaard of Iens omfyts
en mei dit buiige waar is dat net folle wurdich

mar dan is dêr gelokkich de goarre...
dus waard it dit

Voor mij geen oliebollen dit jaar


Geen opmerkingen: