dinsdag 12 december 2017

Dûnsje

Op syk nei alle bandsjes
dy't spile hawwe yn it Dielshûs
troch de jierren hinne
kaam ik dit tsjin

In prachtige adfertinsje
earne út febrewaris 1969
doe't "verloofden" ek wolkom wiene

ik wie 14
en hie yn dy tiid
allinne mar suertsjeferkearing


Dizze adfertinsje hjirûnder
is ek fan 1969.

Ik bin der wis fan
dat ik dêr wol west ha...
BZN doe in rockband


Geen opmerkingen: