vrijdag 1 november 2013

Strip


Sûnt in pear wiken binne wij wer ris oerstapt nei in oare moarnskrante. Trouw hat goed foldien mar wat feroaring en wat gebrûk meitsje fan oanbiedingen is net ferkeard.
Ik mis de strips yn Trouw mar haw der ek in moaie strip foar werom krigen yn it AD.

Geen opmerkingen: