maandag 11 november 2013

In pronkstikje


Der hoecht allinne noch mar in buordsje bij.
"Makke troch in oktober stoarm yn 2013"
Fierders neat oan dwaan, soe ik sa sizze.
Oan de dyk fan Skettens nei Boalsert

Geen opmerkingen: