donderdag 23 augustus 2012

In wike lyn - dei 4
Tongersdei 16 augustus fytsten wij al wer moai op tiid Brummen út. Op wei nei de Wijk yn Drinte. It soe waarm wurde hjoed en wij bliid mei alle boskjen. De route  gie safolle as mooglik oer beamrike paden, foar safier dat te sjen wie op de kaart.


It begong yn alle gefallen goed 

Wij fytse uvere de neare nacht yn ,,,,,Broek! wêr hawwe wij dat mear heard.

Voorst hjir ús wolkom

En Emst ek mar dat is hast net te sjen

hearlike route op nei Dimter

Nei Dimter en je bliuwe wat yn de buert fan de Isel dan komme je fansels yn Olst út

it klinkt aardich sa'n doarp mar hat gjin wearde

Bij Wykhe ferlitte wij de Isel en sette ôf rjochting....

ek al wer tusken de beammen

dêr treffe wij it mar wer....bradery en kermis.....in fiskboer dus

wij kinne ús noch krekt ynhâlde om ús net op te jaan foar "met de bek door de drek....
hoere wij binne yn Oerisel mar it hie ek de Achterhoek wêze kind

Sommigen wenje dêr yn grutte huzen

Fia de Lichtmis sette wij troch nei

Rouveen.....

wêr't krekt as yn Staphorst grien de kleur is


Ek Ijhorst passeare wij foardat wij

yn de Wijhe oankomme

wêr't twa ienpersoansbêden klear steane

in tv en twa luie stuollen op in snikhite souder

Geen opmerkingen: