vrijdag 27 november 2020

In boek yn de marketing 

It korps yn Wommels bestiet 100 jier

en dat waard fierd sûnder feest (troch koroana) mar mei in boek.

In boek oer 100 jier korps,

dat wie it ferhaal fan te foaren en flak nei de presintaasje.

1000 boeken oan de man/frou bringe falt net ta,

dus geane se op de marketingtour

en dan wurd ik erchtinkend.

Juster in folder yn de brievenbus

en ta myn grutte ferbazing is it ynienen in boek

oer Wommels, oer de sport, oer myn famylje en oer myn buorlju,

en sels oer mij.....

Dat lêste kin net.

Ik haw neat mei it korps.

Hielendal neat,

ek nea hân.

Ik hoop foar it korps dat it helpt

sa'n folder dy't op je gemoed wurkje kin,

bij myn famylje, bij myn buorlju en bij oare Wommelsers,

mar net bij mij.Geen opmerkingen: