donderdag 11 juli 2013

Pake Aant
Ut it poezyalbum fan Hiltje Boerstra, myn mem, skreaun troch de pake wêr't ik nei neamd bin.

Geen opmerkingen: