dinsdag 8 januari 2013

De parabel fan de apenDizze leuke parabel wurdt foaral brûkt om oan te jaan dat dit in hiele minne wize is om nij personiel yn it wurkjen yn in bedriuw.

Geen opmerkingen: