vrijdag 30 september 2011

Blues

Harry Muskee is dizze wike ferstoarn. 70 jier. Hat Drinte op de kaart setten as blues provinsje. Miskien Nederlân ek wol. Mar Drinte yn alle gefallan. D♪6r ademje bepaalde kroegen in bluessfear.
Wat âlder ik wurdt, wat mear my de blues oansprekt. Lit ik sizze dat ik troch de jierren my ûntwikkele ha. Like folle rock mar mear blues.
Sneon 1 oktober is der in moai blues programma yn Easterein.
John Primer, Little Boogie Boy and the Bluesbusters.
En Laas Sijbesma op de mûlharp.
En nei dizze sneon de lêste snein fan de moanne ûnder de namme Blues Cruise yn Eastersnein moaie bluesmiddeis.
30 oktober, 27 novimber, 18 desimber, 29 jannewaris, 25 maart en 29 april.

Geen opmerkingen: