maandag 3 oktober 2011

Taal

DE Nederlandse Aardolie Maatschappij is oprjochte yn 1947 is oan de namme te sjen in Nederlânsk bedriuw. It is neffens harren eigen sizzen in "Bron van Energie" en harren haadkantoar stiet yn Assen.
Sij geane foaral oer ús gas bij Slochteren.
Op 24 septimber stie der in grutte adfertinsje yn de LC. Se hiene 9 funksjes yn de oanbieding.
Ik haw it efkes yn oerwaging nommen mar koe helaas net ûntdekke at der ek mar iets bij siet wat yn myn rjochting giet:
* Junior Pipeline Engineer
* Junior Mechanical Engineer
* Instrumint Work Preparator
* Process Control Engineer
* Principal Process Engineer
* Engeineer Matrials & Corrosin
* Allocation Engineer
* Principal Mechanical Static Engineer
* Senior Mechanical Static Engineer

Oke, miskien dy lêste funskje. Miskien is dat wat foar mij. Want in senior bin ik al.

Geen opmerkingen: