dinsdag 10 maart 2020

Boekenwike

It is boekenwike
en dat libbet ek op skoalle.
Jelske fan 8, 
ús pake- en beppesizzer is bij ús en freget:
"Pake lêst toch in soad",
Foardat ik ja sizze kin,
jout se oan:
"sil ik in blêdwizer meitsje foar dij"
"Graach" jou ik oan....

"Wat moat it wurde, hokker ding"
"Doch mar in gitaar,"lit ik har witte

Op Google in printsje fan in gitaar opsykje,
de Libelle wurdt ferknipt,
de lym komt út de kast
en in heal oere letter bin ik de grutske besitter
fan in gitaarblêdwizer.

In elektryske gitaar
want dat hie se ek noch frege

No mar hoopje dat Nyck,
de pakesizzer fan hast 2
dizze prachtige gitaar der net hieltyd útlûkt
Geen opmerkingen: