woensdag 27 mei 2015

Noch ien kear Romein


Moandei noch in moai ferhaal oer Romein yn de LC.
It moaiste Poppoadium fan Fryslân
wie it moaiste.....
Romein is ticht.
Spitich, mar it is net oars.
No net hingje bliuwe yn it âlde
mar op nei it nije......
Ik sjoch no mei grutte belangstelling út 
nei de agenda fan 
de Neushoorn
it nije poppaodium fan Ljouwert.

Ien fan de earste konserten fan mij
yn Romein
wie Reboelje
prachtich wit ik noch,
 sittend yn de tsjerkebanken

it lêste konsert wie koartlyn,
fan The Real Mc Kenzies
machtich 
sitte wie doe gjin opsje

fan Romein nei de Neushoorn
yn alle gefallen ien foardiel,
it is krekt wat tichter bij it stasjon
kin dus krekt efkes langer bliuwe om de lêste bus te heljen

want wat ik foaral hoop is
dat er de selde tiden as yn Romein binne
en dat betsjut
moai op tiid begjinne 
en om 23.15 klear........

Sjoch dat is dan wol wer leuk
Abdomen
de lêste winner fan de Kleine Prijs van Friesland
sij komme op 12 septimber 
op Greidhoekfestival

Geen opmerkingen: