maandag 4 mei 2015

Jelske

Dit wykein ek efkes op stap west
mei fleurige faam Jelske

Op'e fyts
oer Skrok nei Easterein
wat is der dan ûnderweis wat te sjen
wat is der dan ek wat te fertellen

de skiep,
de hynders,
de hobbelige feeroasters
de fûgels
de swan op it nêst
de trekker
de grutte kontainerauto
de skommel
de buorkerij
de grutte auto

en doe noch efkes yn it grutte doel bij SDS
of mei bal ûnderweis nei it doel

talintsje?


en dan krosse bij pake en beppe yn de keamer dy't lekker rom is...
(twa foto's ien plaatsje)

Geen opmerkingen: