woensdag 15 februari 2012

Rock Tube yn Itens

"Foar rockers en rokjes" stiet der altyd sa moai op it affysje fan de Rock Itens.
Dan is it dúdlik: at jim net fan rock hâlde, gewoan net komme, mar at je wol fan rock hâlde meie jim dit net misse.
Ferline jier in jûn mei allinne filmkes fan Joe Tjoep. Hearlike jûn mei alle rockartisten fan de wrâld:  fan Led Zeppelin oant Foo Fighters en fan de Dropkick Murphys oant Eddy Vedder syn Pearl Jam.
Dit jier in kombinaasje fan libbende muzyk en klipkes. Alle fêste rockers en rokjes binne al wer útnoege en komme.
Nije rockers en rokjes binne ek wolkom.
De oankundiging fan dit jier
25 febrewaris geane we wer los!! Dizze kear twa bands en fansels wer klipkes. Foar jim spylje de 3-mans Rock & Roll-band Loaded Dice en de 6 mannen fan Voskovs Grodzemods. De measte klipkes dy't we draaie komme út it genre: Alternatieve gitaarrock. Dus rokjes: Njoggen rockers op it podium en lekkere klips!! Jim kinne hielendal los.


Geen opmerkingen: