maandag 13 februari 2012

Burdmuts

"It is hast wer foarbij dy moaie winter" soe Gerad Cox sjonge kinne at hij syn bijdrage leverje woe oan dizze horrorperioade.
Teiwaar jonges en famkes.
Wij ha der efkes op wachtsje moatten, mar it is der.
No in pear nachten lij wetter reine, oerdei it sintsje der wat bij, de gemalen graach op tiid oan en Fryslân leit der oer in pear wike wer bij sa't it heard. Moai grien.
De mûtsen, de wanten, de sjaals en nepburden kinne wer yn de kast.
De redens kinne wer yn it fet, de snieskower yn it hok en it oerbleaune sâlt kinne jim letter wol brûke tsjin de slakken. Mar net op alle slakken sâlt lizze soe ik sizze wolle.
It wurdt foarjier.
Hoera!

Geen opmerkingen: