maandag 8 november 2021

Wâldsein

 Buien hjir en dêr.

Hjir wie Wommels en dêr wie Waldsein

Beide like wiet, mar wij moasten der efkes út.

"de 11 stegentocht" stelde Samme foar

want dat fûn hij earder prachtich 

en syn broerke hie dêr noch net west

Learzens oan en in slach troch Wâldsein.Geen opmerkingen: