donderdag 18 november 2021

Keunst bij de fleet (2)

Ferwûndering wie der ek op Amelân.

Iets moai fine is subjektyf

Wêrom je it moai fine, ik wit it ek net

Hjir in samling foto's fan keunstwurken 

dy't ik moai fûn, dy't mei oansprutsen


Geen opmerkingen: