vrijdag 19 november 2021

Heal wurk

 


De helt is skjin, de rjochterhelte fan it kajút

Ik hoop dat jim it sjogge, ik seach it wol.

In kluske op hichte fanôf it platte dak, dat giet noch wol

No noch ien fine foar in lofter diel.

Fanôf in ljedder

Geen opmerkingen: