donderdag 14 januari 2021

Muzyk yn Vera yn 2020

 2020 wie in min muzykjier.

te min konserten bijwenne.

Ik wie wol twa kear yn Vera yn Grins.

Net bij de minste konserten at ik de stimlist sjoch

Doe't alles noch iepen wie, (dat wie yn jannewaris 2020)

gyngen wij nei the Murder Capital.

It wie in prachtige jûn mei dizze Ierske postpunk and

Sij stean op 5.

Yn oktober it lêste konsert yn Vera bijwenne

In sitkonsert, it wie bijsûnder.

Paceshifters, sa stadichoan myn favorite Nederlânske band
Geen opmerkingen: