zaterdag 2 januari 2021

Kilometers 2020

 


It wichtichste statistykje fan 2020: it oantal fytste kilometers

Totaal 12.480 kilometer en dat is in rekôr.

Sûnt 1 april op Strava en dy soarget foar wat nijsgjiirige sifers

aktyf op 567oeren en 40 minuten

totaal fytst sûnt 1 april 9007, 3 km

hichtemeters 8590

aktive dagen 245

aktyfste tiidstip: tusken 7 en 8

langste rit op ien dei: 106 km

meast heuveleftige dei; 22 july  yn DenemarkenIt âlde rekôr wie yn 2011: 12 409 kilometer

Geen opmerkingen: