maandag 16 december 2019

In nije busboekje

Dit stik giet oer it nije busboekje
net te ferwarren mei it bûsboekje.

It busboekje dus.
Mar miskien
is der wol hielendal gjin busboekje mear.
Miskien moatte wij it allegear wol opsykje
op ynternet.
9292.nl is dan de side.

It giet dus net oer it busboekje,
mar oer de tsjinstregeling.
Dy wurdt alle jierren oanpast
en dan is der mar ien ding
wat mij ynteressearret:
hoe let giet de lêste bus út Ljouwert.

"Ien nûmer minder", is de konklúzje
nei it besjen fan de line 92.
Ien nûmer earder fuort út Neushoorn,
út Sealen Skaaf of bij in oare festiviteit.

It wie 23.29
it is no 23.25 op freed em sneon
en 23.26 op snein

Spitich, ik hie der leaver in nûmer bij,
of twa, of trije.......


Geen opmerkingen: