zaterdag 21 december 2019

Hichtepuntsje


Alle kearen wer in hichtepunt
foar it earst de fles jaan
oan de jongste pakesizzer.

Brecht,
hjoed twa wiken âld.

Se hie gjin toarst.......

Geen opmerkingen: