woensdag 28 februari 2018

Klimdún

Yn Schoorl
is in klimdún
dy't hast elkenien wolris beklommen hat:
51 meter heech.

Myn herinnering giet werom nei in skoalreiske
wêr't it klimmen útdaagjend wie
mar it nei ûnder draven noch folle leuker wie

In hiele klim fûn ik no
wylst ik no lês
dat de winner fan de Klimduinrun
it yn 25 sekonden docht..........

Snein wiene wij dêr
mei de bern
en de bernsbern

Samme. Jelske en Roan
in selfie ....mei pake en beppe op de eftergrûn

Geen opmerkingen: