dinsdag 20 februari 2018

Hinneweromke Ljouwert


Op it stopknopke drukke
dat wie miskien wol it hichtepunt
fan de busreis fan Roan en mij

"ik fyn it moai mei pake"
sa sei hij in pear kear

wij binne mei de bus nei Ljouwert west
en werom nei Wommels
yn dat healoerke yn Ljouwert
seagen wij bij de treinen
bij de fytsen
bij de fontein
en bij de bussen

en piste hij wyld.....Geen opmerkingen: